Курс жөнүндө  кыскача маалымат:

 

Кыргыз тили – көп улуттуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили. Силлабус  республикабыздын мамлекеттик тили жөнүндөгү законго ылайык түзүлдү. Кыргыз тили  курсу окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн бардык тайпалардын  студенттерине, кыргыз тилинде сабаттуу сүйлөөнү каалаган бардык каалоочуларга арналат.

 

Бул курс, негизинен, кыргыз тили менен иш жүзүндө, турмушта, маданият чөйрөсүндө  сабаттуу сүйлөөнү, жаза билүүнү жана айрым иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүүнү үйрөтүүгө арналат. 

 Кыргыз тили курсун терең жана кеңири өздөштүрүү үчүн кыргыз тили жана адабияты предметинен мектеп программасы боюнча баштапкы билим болушу зарыл. Ушунун негизинде буга чейин алган маалыматтары бышыкталат жана өркүндөтүлөт.