“Окуучуларды математикадан ЖРТке даярдоо:

 Курс жонундо

            Азыркы учурда жогорку окуу жайына тапшыруу үчүн 11-классты аяктагандан кийин сөзсүз  жалпы теспубликалык тесттен өтүш керек. Ал эми жалпы республикалык тесттин негизги бөлүгүн математика  түзөт. Демек математикадан бул сынакка даярдыгыбыз жакшы болушу керек.

      Сынак –бул окуучунун билимин жана логикалык  ой-жүгүртүү жөндөмдүүлүгүн текшерет. Албетте, бул сынакты ийгиликтүү тапшырып, каалаган окуу жайдын бюджеттик бөлүмүнө тапшыруу үчүн окуучунун тесттке даярдыгы мыкты болушу керек. Демек окучу мектеп программасынан тышкары кошумча даярдануусу зарыл. Эгерде сиздин бул тесттке кантип дяарданам деген суроо кыйнап келсе, анда биздин курска кош келиңиздер!