The educational portal was created as a result of QAMEL,SOROS, KYRMEDU projects

Билим порталы QAMEL,SOROS, KYRMEDU проектилеринин жыйынтыгы болуп саналат

Образовательный портал был создан в результате реализации проектов QAMEL,SOROS, KYRMEDU

Questions about the educational portal- leading expert on E-Learning: Zakiriaev Kuban, kubanz@iksu.kg

Кыргыз тилин үйрөнөбүз 0771394688 asirdinovat@iksu.kg

Курс тууралуу

Курстун аталышы: Кыргыз тилин үйрөнөбүз

Курстун жетекчиси: ф.и.к., доц. Т. Ж. Асирдинова, ф.и.к., доц. У. Кадыркулова

Тел. электрондук почтасы:  0771394688 asirdinovat@iksu.kg; тел: 0556281271, элект. почтасы: kadyrkulovau@iksu.kg

Курс жөнүндө  кыскача маалымат:

Кыргыз тили – көп улуттуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили. Силлабус  республикабыздын мамлекеттик тили жөнүндөгү законго ылайык түзүлдү. Кыргыз тили  курсу окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн бардык тайпалардын  студенттерине, кыргыз тилинде сабаттуу сүйлөөнү каалаган бардык каалоочуларга арналат.

Бул курс, негизинен, кыргыз тили менен иш жүзүндө, турмушта, маданият чөйрөсүндө  сабаттуу сүйлөөнү, жаза билүүнү жана айрым иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүүнү үйрөтүүгө арналат. 

 Кыргыз тили курсун терең жана кеңири өздөштүрүү үчүн кыргыз тили жана адабияты предметинен мектеп программасы боюнча баштапкы билим болушу зарыл. Ушунун негизинде буга чейин алган маалыматтары бышыкталат жана өркүндөтүлөт.